ทำนายฝัน เลขเด็ด

จำให้แม่นท่องให้ขึ้นใจ ก่อนซื้อ หวย คาถาเรียกทรัพย์ นิมิตมาเป็นพระอิทร์

“นะชาลีติฉิมพาลี จะ มหาเถโร สุวรรณะมามา โภชนะมามา วัตถุวัตถามามา พลาพลังมามา โภคะมามา มหาลาโภมามา สัพเพชะนา พหูชะนา...
 
close(x)

สนใจติดต่อผ่านไลน์