กองสลาก เก็บข้อมูลหวยออนไลน์ศึกษาชงบอร์ดสลาก-ปิดตำนานขายเกินราคาภาพใน 3 เดือน

11/06/2020 หวย

กองสลาก หลังจากที่ พล.ท. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ หรือ “เสธ.แดง” ประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกาศนโยบายแก้ปัญหาสลากเกินราคาอย่างยั่งยืน 3 ระยะ

คือ เฟสที่ 1 เพิ่มส่วนลดให้ผู้ค้าสลาก และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารจับกุมผู้ที่ขายสลากเกินราคาอย่างเคร่งครัด เฟสที่ 2 ไม่ต่อสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

กองสลาก

กองสลาก

กองสลาก ปิดตำนานขายเกินราคาภาพใน 3 เดือน โดยให้โอนโควตาสลากส่วนนี้มารวมกับสลากที่พิมพ์เพิ่มอีก 20 ล้านฉบับ

ขายผ่านธนาคารกรุงไทยใน “โครงการสั่งซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล” ล่าสุด

สำนักงานสลากฯ เตรียมดำเนินมาตรการแก้ปัญหาขายหวยเกินราคาเฟสที่ 3 เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสลากผ่านเครื่องออนไลน์ โดย พล.ต. ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

พ.ท. หนุน ศันสนาคม ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสลากกินแบ่งรัฐบาล และนายธนวรรธน์ พลวิชัย โฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พาคณะสื่อมวลชนสายกระทรวงการคลัง เดินทางมาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2559

พล.ต. ฉลองรัฐ กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล (บอร์ดสลาก) สั่งการให้คณะกรรมการบริหารจัดการสลากฯ ศึกษาแนวทางในการจำหน่ายสลากผ่านเครื่องออนไลน์ และสลากเออีซี (AEC Lottery) ของต่างประเทศ มีรูปแบบหรือเกมการเล่นอย่างไร กองสลาก

หากนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย จะมีข้อดี ข้อเสีย และต้องแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสลากกินแบ่งรัฐบาลมาตราใดบ้าง โดยคณะกรรมการบริหารจัดการสลากฯ ต้องสรุปผลการศึกษาภายใน 3 เดือน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมบอร์ดสลากตัดสินใจเลือกรูปแบบสลากออนไลน์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย

“ก่อนหน้านี้ กองสลาก สำนักธุรกิจเกมของสำนักงานสลากฯ เคยศึกษารูปแบบการออกสลากของต่างประเทศมาแล้วบ้างในระดับหนึ่ง แต่ก่อนที่คณะกรรมการบริหารจัดการสลากฯ จะสรุปผลการศึกษาเสนอที่ประชุมบอร์ดสลากฯ ก็ต้องปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย” พล.ต. ฉลองรัฐ กล่าว ผลจากการศึกษาดูงานครั้งนี้ พล.ต. ฉลองรัฐ กล่าวว่า ประเทศญี่ปุ่นมีการจำหน่ายสลากรูปแบบ

  • สลากออนไลน์แบบล็อตโต้ เป็นสลากที่ได้รับความนิยมสูงสุดของประเทศญี่ปุ่น มียอดขายคิดเป็นสัดส่วน 40% ของยอดจำหน่ายสลากทั้งหมด
  • สลากใบแบบล็อตเตอรี่ มีสัดส่วนยอดขาย 30% และ
  • สลากแบบขูดตัวเลข มีสัดส่วน 25% ทั้งนี้ บริษัทเอกชนที่รับสัมปทานจำหน่ายสลากทั้ง 3 ประเภทมีจุดจำหน่ายสลากกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ โดยผู้ค้าสลากทั้ง 3 ประเภท สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีปัญหาความขัดแย้งหรือมีปัญหากระทบกระทั่งกันแต่อย่างใด

“สำหรับโครงการการจัดสรรเงินรายได้จากการจัดจำหน่ายสลากของประเทศญี่ปุ่น กำหนดให้ผู้รับสัมปทานต้องส่งรายได้ให้แก่รัฐบาล 41% ของรายได้จากการขายสลาก กันเงิน 41% ของรายได้เตรียมไว้จ่ายให้กับผู้ถูกรางวัล ที่เหลืออีก 18% เป็นค่าบริหารจัดการของของเอกชน หากเปรียบเทียบกับสลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย

กันเงินไว้จ่ายให้กับผู้ถูกรางวัล 60% ของรายได้จากการขายสลาก, ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 20%, เป็นค่าใช้จ่ายของสำนักงานสลากฯ และตัวแทนจำหน่ายสลาก 17% และที่เหลือ 3% ส่งเข้ากองทุนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อการพัฒนาสังคม” พล.ต. ฉลองรัฐ

กล่าว พล.ต. ฉลองรัฐ กล่าวต่อว่า กองสลาก ออนไลน์แบบล็อตโต้ของญี่ปุ่นพัฒนามาจากเลข 4 ชุด (Numbers-4) และพัฒนาขึ้นมาเป็นสลากออนไลน์แบบเลข 6 ชุด (Lotto-6) และสลากออนไลน์แบบเลข 7 ชุด (Lotto-7) ประการผลรางวัลทุกสัปดาห์ หรือใน 1 ปีมีการจับรางวัลทั้งหมด 52 ครั้ง แต่บางงวดก็ไม่มีคนถูกรางวัลเลย โดยเฉลี่ยใน 1 ปีมีคนถูกรางวัลประมาณ 37 ครั้ง สำหรับงวดที่ไม่มีคนถูกรางวัล บริษัทผู้รับสัมปทานสามารถนำเงิน

(ที่ไม่มีคนถูกรางวัล) มาเก็บสะสมเพื่อทำเป็นรางวัลพิเศษได้ (Jackpot) จ่ายให้กับผู้ถูกรางวัลงวดต่อไปได้ หากบอร์ดสลากตัดสินใจเลือกสลากล็อตโต้ ต้องแก้ไข พ.ร.บ.สลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเก็บสะสมเงินรางวัล รวมทั้งแก้ไขมาตรา 22 แห่งร่าง พ.ร.บ.สลากกินแบ่งรัฐบาล โดยขยายคำนิยามคำว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ครอบคลุมถึงสลากล็อตโต้ด้วย

นอกจากนี้ ระบบการจ่ายเงินให้กับผู้ถูกรางวัลสลากแบบล็อตโต้จะแปรผันตามจำนวนผู้ที่ถูกรางวัล ยกตัวอย่าง จัดสรรเงิน 41% ของรายได้จากยอดขายกันไว้จ่ายเป็นเงินรางวัล หากงวดไหนมีผู้ถูกรางวัลเป็นจำนวนมาก (ตัวหารมาก) ผู้ที่ถูกรางวัลจะได้รับเงินรางวัลน้อย แต่ถ้ามีผู้ถูกรางวัลน้อยราย (ตัวหารน้อย) ผู้ที่ถูกรางวัลก็จะได้รับเงินมาก หากไม่มีผู้ถูกรางวัลเลย เงินที่กันไว้จ่ายเป็นรางวัลก็ถูกโอนไปเก็นสะสมไว้ในกองทุนเงินรางวัล

และจากการพ.ร.บ.สลากกินแบ่งรัฐบาล กำหนดให้จัดสรรเงิน 60% ของรายได้จากยอดขายเตรียมไว้จ่ายให้กับผู้ถูกรางวัล สำหรับสลากแบบล็อตโต้มีจำนวนผู้ที่ถูกรางวัลไม่แน่นอน บางงวดมีผู้ถูกรางวัลมาก บางงวดน้อย และบางงวดไม่มีเลย ฉะนั้น ในทางปฏิบัติอาจจะเกิดปัญหาแบ่งเงินรางวัลให้กับผู้ถูกรางวัลไม่ลงตัว กรณีเหลือเศษทศนิยมควรปัดเศษขึ้นหรือปัดเศษลง

ซึ่งตามกฎหมายไทย หน่วยงานรัฐจ่ายเงินเกิน เจ้าหน้าที่มีความผิด หรือจ่ายเงินไม่ครบก็มีความผิด หากบอร์ดสลากตัดสินใจเลือกสลากแบบล็อตโต้ ก็ต้องแก้ไขกฎหมาย กำหนดกติกาให้การจ่ายเงินรางวัลให้ชัดเจน โดยเจ้าหน้าที่ไม่มีความผิด” พล.ต. ฉลองรัฐ กล่าว

พล.ต. ฉลองรัฐ กล่าวต่อว่า สำหรับรูปแบบที่เหมาะสมกับประเทศไทย คงต้องเริ่มจากรูปแบบเกมที่มีความง่าย เพื่อให้ประชาชนทำความเข้าใจก่อน เช่น รูปแบบของสลากเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เพราะคนไทยมีความคุ้นเคย จากนั้นอาจจะเปลี่ยนมาเป็นสลากล็อตโต้ หากบอร์ดสลากเลือกทำสลากออนไลน์โดยใช้รูปแบบของสลากเลขท้ายเลข 2 ตัว 3 ตัว

จุดเด่นคือไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย สามารถทำได้ทันที และยังสามารถแก้ไขปัญหาหวยใต้ดินได้ด้วย แต่ถ้านำสลากกินแบ่งรัฐบาล (Lottery) ที่ขายกันอยู่ในปัจจุบันมาขายผ่านเครื่องออนไลน์ อาจจะยาก เพราะส่งผลกระทบกับผู้ค้าสลากรายย่อย คนพิการ

ถามว่าเครื่องออนไลน์ของบริษัทล็อกซเลย์ยังมีความพร้อมที่จะขายสลากออนไลน์ได้อยู่หรือไม่ พล.ต. ฉลองรัฐ ตอบว่า “ก่อนอื่นต้องเคลียร์คดีความที่ยังฟ้องร้องกันอยู่ในศาลปกครองให้เรียบร้อยก่อน ส่วนทางด้านเทคนิคไม่น่ามีปัญหา เพราะสัญญาว่าจ้างบริษัทล็อกซเลย์ติดตั้งสลากออนไลน์นั้นครอบคลุมการวางระบบสลาก 6 ประเภท

สามารถทำได้ตั้งแต่สลากเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ไปจนถึงสลากแบบล็อตโต้ ไม่น่ามีปัญหาอะไร นอกจากที่ญี่ปุ่นแล้ว คณะกรรมบริหารจัดการสลากฯ ยังต้องเดินทางไปศึกษาดูเงินที่ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศยุโรปที่รวมตัวกันจัดจำหน่ายสลากภูมิภาค (Euro Millions Lottery) เพื่อนำมาปรับใช้กับสลาก AEC”

ซึ่งหวยนั้นถือว่าเป็นการพนันเกี่ยวกับตัวเลขที่ทำการออกรางวัลตัวเลขมาชุดหนึ่ง เพื่อให้นักพนันทำการคาดเดาตัวเลขให้ตรงกับรางวัลที่ออกมาในแต่ละงวด หากแทงถูกก็จะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนที่กำหนดไว้นั่นเอง ถือว่าเป็นรูปแบบการพนันที่สามารถเล่นได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก และมีให้เลือกเล่นหลายแบบหลายชนิด ในบ้านเรานั้นอาจจะสามารถหาเล่นได้ไม่กี่ชนิด ได้แก่ หวยไทย และหวยสลากตามธนาคาร อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักพนัน จึงจำเป็นที่ต้องมองหาหวยจากต่างประเทศเพื่อมาช่วยเพิ่มเติมความสนุกและโอกาสในการทำงานให้มากขึ้น

หวยต่างประเทศก็คือการนำรูปแบบการพนันหวยของต่างประเทศนั้นมาปรับเปลี่ยนและให้เข้ากับรูปแบบการเดิมพันภายในระบบเว็บไซต์ กองสลาก หรือว่าเจ้ามือต่างๆที่ได้กำหนดไว้ซึ่งจะอ้างอิงผลการออกรางวัลจากต่างประเทศโดยตรงแต่ส่วนของเงินรางวัลนั้นจะถูกรับผ่านทางผู้ให้บริการเป็นหลักซึ่งหวยต่างประเทศไทย

Tags : , , ,
แสดงความคิดเห็น
close(x)

สนใจติดต่อผ่านไลน์